ShopDesk 4.0.16 (08.05.2010)

Революційна зміна в Shopdesk - можливість працювати з резервною базою даних. Тепер він може працювати автономно, не вимагаючи постійного підключення до бази даних. Дане рішення підвищує "живучість" системи в цілому. Якщо ShopDesk у Вашому магазині має віддалене підключення через Інтернет до серверу, і відбувається обрив з'єднання, ShopDesk автоматично перемкнеться на локальну резервну базу даних і продовжить торгівлю. Оператор просто отримає повідомлення про перехід на резервне джерело даних. Використовуючи даний режим навіть у локальних мережах, де ви впевнені в надійності з'єднань робочих місць із сервером, ви все одно забезпечуєте більш надійну роботу ваших фронтофісних систем, виключаючи вплив неполадок зв'язку і навіть неполадок самого сервера на працездатність робочих місць касирів. Введено три режими роботи:

  • Режим роботи з основною базою даних (ONLINE mode). У цьому режимі Shopdesk працює виключно з основною базою даних (потрібно пряме підключення до основної БД). При відсутності з'єднання з основною базою даних або при неможливості його відновлення після обриву Shopdesk припиняє свою роботу. Цей режим роботи повністю аналогічний режиму роботи Shopdesk до версії 4.0
  • Режим роботи з резервної базою даних (OFFLINE mode). У цьому режимі Shopdesk працює виключно з резервною базою даних (БД резервна повинна бути попередньо створена одним із способів, описаними далі). При відсутності резервної бази даних Shopdesk пропонує перейти в режим роботи з основною базою даних.
  • Автоматичний режим (Automatic mode). При запуску Shopdesk здійснює спробу підключитися до основної бази даних. У разі успішного підключення Shopdesk продовжує роботу з основною базою даних на весь час сеансу (ONLINE mode), до можливого обриву підключення до основної бази даних. У разі неможливості встановлення підключення до основної БД, Shopdesk переходить до підключення до резервної базі даних (OFFLINE mode). У цей самий режим Shopdesk переходить у випадку обриву підключення до основної бази даних. У разі режиму роботи з резервної базою даних цей режим зберігається до кінця сеансу роботи Shopdesk.

Докладна стаття про нововведення, про особливості роботи в кожному режимі -

Пробна експлуатація Shopdesk тепер обмежується не лімітом виручки, а строком випробувального періоду - 60 днів. Протягом цього терміну функціональність робочого місця касира нічим не обмежена.

ShopDesk 3.5.3 (12.05.2009)
Гарячі клавіші для доступу до всіх розділів програми.
Виправлено:
При натисканні на кнопку клавіатури, за якою закріплений штрихкод будь-якого товару, якщо при цьому утримувалася натиснутою клавіша Alt, не відбувався пошук назви товару і його ціни (не виникала подія "Після оновлення" у таблиці). Усунуто.
ShopDesk 3.5.0 (09.03.2009)

Важливі зміни - тепер ShopDesk повноцінно підтримує аутентифікацію користувачів основної облікової системи. Необхідні права, які настроюються адміністратором в бек-офісній частині облікової системи, визначають повноваження касирів на місцях. Завдяки такому підходу стало можливо утримувати касу в зоні відповідальності касира, що відкрив її на початку зміни і не дозволяти іншим касирам працювати з нею до закриття зміни.

В дистрибутив включена тестова база даних. Вона також дозволяє вирішити задачу сполучення ShopDesk з базами даних та обліковими системами, відмінними від ТЦУ-3. Тепер ShopDesk може працювати без ТЦУ - при збереженні тісної інтеграції з рідною системою з'явилася можливість працювати і з іншими обліковими системами. Більш докладно з пропонованою технологією можна ознайомитися у довідці з дистрибутиву або в онлайн-довідці.

Інформація для користувачів, які оновлюють версію ShopDesk до поточної: переконайтеся, що в основній обліковій системі касирам відкриті права на наступні операції:

  • створення і затвердження видаткової накладної
  • створення і затвердження прибуткового касового ордера
  • переоцінка товару
  • відвантаження товару "в мінус"